Изложбата “Граници и съдби – Добруджа 1940”, ще бъде открита на 18.09.2020 г.  в сградата на РИМ в Добрич в градския парк “Свети Георги”. Тя е посветена на 80-годишнината от подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България. Богатият снимков материал проследява поредица събития – подписването на Крайовския договор, влизането на българската армия в Южна Добруджа, което става в периода 21.09.1940 г. – 1.10.1940 г., радушното посрещане, което добруджанци устройват на българските войни.

Нека припомним че на 21.09.1940 г. българската армия навлиза в градовете Балчик и Тутракан, на 25.09.1940 г. – в Добрич и Каварна, а на 1.10.1940 г. – в Силистра.

В експозицията са включени много вещи и документи, някои от които се показват за първи път пред публика. Сред тях са писалката, с която ген.-лейтенант Георги Попов, член на българската делегация в Крайова, назначен за генерален управител на Южна Добруджа след подписването на договора – с нея той разписва картата на новата граница  между България и Румъния. Показани са документи от работата на комитета по посрещането на българската армия, сформиран от видни добричлии. Интерес предизвиква и колекцията от първодневни пликове, пощенски марки и картички,  издадени във връзка с възвръщането на Южна Добруджа към България.

Специално място в изложбата е отделено на отразяването на паметното събитие от българската преса. Показани са различни вестници от периода септември – ноември 1940 г., сред които “Зора”, “Утро”, “Варненска поща”, “Черно море”, “Добруджански глас”.

Във витрината с реликвите посетителите могат да видят българско знаме, което се е вяло на 25.09.1940 г. в центъра на града, една от хилядите копринени кърпички, с които жените от дружество “Майчина грижа” закичват всички войници,офицери и официални лица.

В изложбата са включени и експонати от РИМ в Силистра -значки, кокарди, сребърна табла, с които са посрещани войските в града.

Направена е и възстановка на кабинета на инж. Кирил Старцев – кмет на града от септември до декември 1940 г. Отделено е и място и на създателите на химна на Добруджа – Любомир Бобевски и Александър Кръстев.

Изложбата показва и личната трагедия на нашите сънародници – изселниците от Северна Добруджа. Чрез възстановки и снимков материал са показани напускането на техните родни домове, придвижването им към Южна Добруджа през месец ноември 1940 г., пристигането и настаняването им в новите домове.

РИМ в Добрич изказва своята благодарност на добричкия бизнесмен Младен Матеев, на членовете на дружество “Традиция” – д-р Добрин Добрев и Деян Дечков, на уредника в музея Веселин Парушев, на Галин Великов, на дамски клуб “Майчина грижа” – гр. Добрич. Всички те дадоха своя принос за реализирането на тази изложба.

Регионален исторически музей – Добрич

loading...