Община град Добрич уведомява всички граждани, които през периода: 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г. са подали заявления за установяване на жилищни нужди, че Проектосписъкът на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища през 2020г. е изготвен и обявен на информационното табло на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация, както и на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич.

Списъкът на неодобрените лица, семейства/домакинства подали заявления за настаняване в общински жилища през 2019 г., също е обявен на информационното табло  на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация, както и на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич.

На основание чл.17, ал.3 от НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, възражения по изготвения Проектосписък за 2019 г. ще се приемат от 21.02.2020г. до  03.02.2020г. /включително/.

Формуляр за подаване на възражение може да се получи и подаде на 6-то работно място в Центъра за услуги  и информация на Община град Добрич, ул. „България” №12 .