ГОТОВ Е ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧ

0
976

„На мен ми беше връчен одитен доклад от Сметна палата, който към днешна дата не може да бъде оповестен официално, тъй като е предварителен и съм подписал декларация, в която се казва, че все още нямам право да го оповестявам“, каза пред журналисти кметът Йордан Йорданов.

Той увери, че на следващ етап, когато този доклад стане официален, той ще бъде публикуван и на страницата на Сметна палата, коментари кметът Йордан Йорданов. Той изрази надежда, че докладът в по-кратки срокове ще бъде финализиран.
Според съобщение на сайта на Сметна палата, на 7 юни на кмета на Добрич Йордан Йорданов е връчен проект на одитен доклад за извършен одит от Сметната палата, съобщава контролната институция на сайта си.  Проверката е била за съответствие на управленските решения при планирането и възлагането на обществени поръчки, изпълнение на сключените договори и действията по придобиване, управление и разпореждане с имущество в изпълнение на стратегия за общинска собственост в Община Добрич  за периода от 1 януари 2013 г. до 30 юни 2014 г.
На 9 юни такъв проект на одитен доклад е връчен и на Детелина Николова, която в проверявания период е била кмет на Добрич.
От Сметната палата информират, че лицата, ръководили одитираната организация през одитирания период, могат да получат екземпляр от проекта на одитния доклад и да се запознаят по своя инициатива с одитните доказателства.
НДТ