Голям интерес към магистърска програма в Бургарски университет

0
117

©

При голям интерес протича кампанията за магистърски програми в Бургаски университет “Проф. д-р Асен Златаров“, съобщават от учебното заведение.

И тази година висшето училище предлага разнообразни възможности в различни направления.

Срокът за кандидатстване се удължава до 21.09. 2023 г. включително. Класирането на приетите студенти ще бъде обявено на 25.09.2023 г. след 16.00 часа. Записването на новоприетите студенти в ОКС “Магистър“ ще бъде от 26.09. до 29.09.2023 г. включително.

Запознайте се с всички атрактивни специалности:

Анализ и контрол на храните – тесен и широк профил;                       

Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт – тесен и широк профил;                     

БЕИ – Иновации в обучението по история в средното училище – тесен и широк профил;

БФ – Езикът и литературата – културологични проекции;                           

Екология и екологичен мениджмънт – тесен и широк профил;                   

Екология и опазване на околната среда – тесен и широк профил;                        

Електроника – тесен и широк профил;                      

Електротехника – широк профил;                    

Здравен мениджмънт – тесен и широк профил;                          

Здравен туризъм – тесен и широк профил;                        

Изкуствен интелект и виртуална реалност;                      

ИМ – Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура – широк профил;                         

ИМ – Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки;                     

ИМ – Управление на органични индустриални производства – тесен и широк профил;  

Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии;            

Информатика и ИТ в химията и химичното образование – тесен и широк профил;     

История и философия – Иновативни подходи в обучението по философия в средното училище – тесен и широк профил;                     

Кинезитерапия – тесен профил;                      

Компютърни системи и технологии – широк профил;                         

Маркетинг – Корпоративен маркетинг – тесен и широк профил;                         

Маркетинг – Маркетинг мениджмънт – тесен и широк профил;                          

Медицинска химия – тесен и широк профил;                                

Медицински представител – 3 семестъра;                          

Медицински представител – 4 семестъра;                         

Органични химични технологии – 3 семестъра;                           

Органични химични технологии – 4 семестъра;                           

ПНУП – Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ;                      

ПНУП – Интегрирано обучение на деца със СОП маг;                         

ПНУП – Информационни технологии в обучението 1-4 клас;                       

ПНУП – Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ;                         

ПНУП след ОКС “Проф. бакалавър” от ПН1.2 Педагогика;                        

Предучилищна и начална училищна педагогика;                           

Софтуерни технологии;                          

Софтуерно инженерство – Софтуерни технологии;                            

Социална педагогика – Интегрирано обучение на деца със СОП;                          

Социална педагогика – Социално-педагогическо консултиране;                    

СУ – Администрация и управление в публичния сектор – 2 семестъра;        

СУ – Администрация и управление в публичния сектор – широк профил;     

СУ – Управление и развитие на човешките ресурси – тесен и широк  профил;     

СУ – Управление на международния бизнес – тесен  и широк профил;         

СУ – Финансов мениджмънт на предприятието – тесен и широк профил;

Техника и технологии в транспорта – 2 семестъра;                   

Техника и технологии в транспорта – 4 семестъра;                   

Технология на водата – тесен и широк профил;                                   

Технология на материалите и материалознание – тесен и широк профил;

Технология на неорганичните вещества – тесен и широк профил;                         

Технология на нефта и газа – 2 семестъра;                         

Технология на нефта и газа – 3 семестъра;                         

Технология на нефта и газа – 4 семестъра;                         

Технология на силикатите – тесен и широк профил;                            

Туризъм – Международен туризъм;                           

Туризъм – Мениджмънт на туристическа дестинация;                       

Туризъм – Управление на туризма – след ОКС Бакалавър;                    

Туризъм – Управление на туризма – след ОКС Проф. бакалавър;                           

Химични технологии и психология на кризисните ситуации – тесен  и широк профил;

Химично инженерство – тесен и широк профил;                         

Химия на бъдещето;                       

Храни, хранене, диететика – тесен и широк профил.

Не пропускайте новините и през телеграм канала ни: https://t.me/ndt1eu

Източник