Съдия Петер Волф от Районния съд в Айзенхютенщадт, провинция Бранденбург, Германия посети Окръжния съд в Добрич. Той бе посрещнат от председателя на институцията съдия Галатея Ханджиева, която го запозна с организацията на работа в съда и видовете разглеждани дела. Съдиите разговаряха за сходствата и различията в съдебните системи на двете държави, натовареността на магистратите, начина на разпределяне на делата. Разговорът премина на родния език на госта, тъй като съдия Ханджиева е възпитаник на Езиковата гимназия в Добрич и владее немски.       Съдия Петер Волф разгледа най-голямата съдебна зала в Окръжния съд, както и „синята стая“ за щадящо изслушване на деца, влезли в досег с правосъдието. Той коментира, че Районният съд в Айзенхютенщадт също разполага с подобно помещение. Германският магистрат имаше възможност да наблюдава и съдебно заседание по първоинстанционно наказателно дело в Районен съд – Добрич.

Съдия Волф е на посещение в страната ни по покана на Районен съд – Балчик,  в рамките на Програмата за двустранен обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение. Визитата му в Добрич бе инициирана от  председателя на Балчишкия съд съдия Ивелина Велчева, която придружаваше госта. В разговорите се включи и съдия Цонко Иванов от същия съд.

 

loading...