До 31 май 2023 г. многофамилни сгради, проектирани преди 26 април 1999 година и с най-малко четири самостоятелни обекта на повече от един собственик, могат да кандидатстват в първия етап на програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, изпълнявана чрез Министерството на регионалното развитие и със съдействието на общините. В обхвата попадат общо 215 общини, чийто градски център е с население по-малко от 15 хиляди души. Водещи партньори са общините, като всяка от тях може да получи до 15 милиона лева за тези сгради на територията си. Една от целите е стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради.

Подмяна на дограма, покрив, изолация са основните дейности, които ще се финансират до 100 процента в първия етап, а на втория (до декември 2023) – 80% от допустимите разходи. Предварително изискване към собствениците е да си регистрират сдружение с този предмет, да финансират обследване за енергийна ефективност (ЕЕ) и техническа паспортизация, като при изготвянето собствениците ще трябва да декларират разхода си на електроенергия за последните три години. При одобрение, за тази дейност програмата ще покрива 6,28 лева за квадратен метър, обясни на разяснителна среща днес в Община Балчик инж. Тодор Тонев – собственик на фирма за обследване за ЕЕ, в отговор на въпроса колко ще трябва да плати всеки собственик на апартамент.

Най-много точки при класирането ще носят над 90 процента съгласие на собствениците, процентът спестени емисии и енергия, ефективност на инвестицията, обясни той. Тонев посочи, че ако някой е сменил дограмата си, може да го направи отново, но не е задължително. “ВЕИ ще се финансира само за общите части, но проектът трябва да е за цялата сграда, което означава дофинансиране от потребителите”, тълкува изискванията специалистът. Недопустими са подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти, ремонти на цялата стая, ВиК инсталации, асансьори. Ако даден собственик откаже участието си в програмата, то той ще натовари останалите, посочи експертът.

“Надявам се да успеем. В кратки срокове имаме доста работа”, смята домоуправителят на бл. 9 в квартал “Балик” Красимир Сребков, който се е обединил с колегата си от съседната секция, за да изготвят всичко нужно, така че да се подобри енергийната ефективност и облика на сградата им, както и повиши цената на имота.

„Очаквам трудности. Има хора, които не живеят тук, други вече са извършили саниране и подменили дограма. Изисква се време за регистрация на сдружението, събиране на средства и намиране на фирма”, обяснява той, но е на мнение, че усилията си струват, защото техническият паспорт е нужен и занапред.

„Оптимисти сме, но не много. Ако се случи, ще е чудесно. По-скоро „не“ показва моето предварително проучване”, коментира домоуправителят на панелния блок 39 в ЖК „Балик“ Марияна Петкова.

Всички следващи процедури ще се движат от Общините. Ще работим заедно, увери присъстващите заместник-кметът по устройство на територията Димитрин Димитров. Всички подробности ще бъдат публикувани на сайта на Общината, ще има специален раздел, регистър на компании, които правят такива обследвания. На вниманието на Общински съвет ще бъде предложено проекторешение да се отпусне безлихвен кредит на сдруженията за изработка на архитектурното заснемане и обследването за ЕЕ, които ще бъдат валидни и за следващи програми. Точката ще се предложи на януарската сесия.

Тези 15 милиона лева не са достатъчни да обхванат всички сгради, отговарящи на изискванията. Ще стигнат за около 11-12 от най-големите ни блокове – даде пример Димитров. До средата на февруари се очаква да станат ясни, след първите събрания, потенциалните бенефициенти в първия етап.

Минималният и максимален брой точки при класирането е 72 и 140 точки

30 месеца е периодът за реализация на проектното предложение, с краен срок за извършване на разходи 30 юни 2026 г. В това число влиза и повторното обследване след една година, за да се види изпълнена ли е целта за поне 30 на сто спестяване на първичната енергия.

Специалистите на общината са готови да съдействат по всякакви въпроси, стана още ясно днес на срещата.

Албена ИВАНОВА

https://bnr.bg/varna