Министърът на околната среда и водите Нено Димов пристигна в Каварна на работно посещение, във връзка с реализацията на проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи“. Проектът е уникален не само за България, но и пръв по рода си в Европа. Неговата стойност е 200 000 лева и е финансиран от МОСВ, и по-специално от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Дейностите по проекта стартираха на 15 май и ще продължат общо 36 месеца.

„Знаете, че България мина през наказателна процедура и беше осъдена, че е нарушила естествените обитания на понто-сарматските степи и една от мерките, които са договорени с Европейската комисия, е тяхното възстановяване по естествен и антропогенен начин. Очаквам с реализацията на този проект да приключат всички ангажименти, които са поети от българското правителство пред Брюксел“, заяви министър Димов.

Обект на възстановяване е терен от 400 декара общинска земя в района на Калиакра, обясни кметът на Каварна Нина Ставрева. Целта на проекта е да се постигне подобряване на природозащитното състояние на приоритетното природно местообитание 62C0* „Понто-сарматски степи“, което е разпространено само в две страни-членки на ЕС – България и Румъния.

За реализирането на проекта Община Каварна си партнира с Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“, каза кметът Нина Ставрева. Според нея, вече са обозначени моделни участъци, които са почистени. Една част от тях са определени за самовъзстановяване, в други участъци ще има засаждане на степна растителност. Монтирани са и работят метеостанции, които наблюдават ежедневните процеси. НДТ

loading...