13-15 ноември, село Красен 

   

С Т А Т У Т 

 1. Основна идея на пленера

да се превърне той в празник на изобразителното изкуство – своеобразна среща на  творците с природата и бита на Йовковата Добруджа, която да ги вдъхнови да претворяват в багри красотата във всички нейни форми и проявления.

 1. Организатори 

Пленерът се организира от Община Генерал Тошево, кметство с. Красен и Народно читалище „Йордан Йовков 1896“ с. Красен и се вписва в културната политика на община Генерал Тошево, насочена към открит диалог и партниране с културни дейци, институти и творчески организации.

 3. Провеждане

3.1.    Пленерът се провежда ежегодно на територията на с. Красен и община

Генерал Тошево в края на м. септември или началото на м. октомври в

рамките на 3 дни.

Вторият фотопленер ще се проведе в дните от 13 до 15 ноeмври 2019 г.

на тема „Дъждът за Добруджа“.

3.2.    Финансира се от Община Генерал Тошево и спонсори.

 • Заключителният етап на пленера е изложба на художествените фотографиии, създадени по време на пленера.

Изложбата се експонира първоначално в с. Красен – до 2 седмици след приключване на пленера, и в гр. Генерал Тошево – в рамките на празниците по повод 60 годишнината на града – м. януари 2020.

 • За пленера и организираната изложба впоследствие може да бъдат издадени каталог и/или сборник. 
 1. Цели, които се поставят с провеждане на пленера:
 •  Да стимулира творческите търсения на творците и да даде възможност за активна творческа работа;

 

 • Да бъде повод за възникване на творчески контакти между фотографите – местни творци и утвърдени автори с постоянно и забележимо присъствие;
 • Да открие възможности за създаването на нови контакти и трайни връзки между творците и организаторите, които ще гарантират устойчивостта на проекта в бъдеще.
 • Да се създадат качествени художествени фотографии, които да попълнят фонда и архива на Община Генерал Тошево и да бъдат използвани впоследствие в рекламни материали за популяризиране дейността и развитието на общината.
 • Да представи община Генерал Тошево като място с атрактивна природа, интересна история и жизнено настояще и възможности за нейното развитие като туристическа дестинация;
 1. Право на участие 
 • Във форума могат да участват ежегодно до 8 творци с доказани качества и

професионализъм;

 • Участниците се селектират и предлагат от организаторите;
 • Поканените участници трябва да изпратят своя снимка и професионална CV на организаторите, което ще се смята за потвърждение на участието им в пленера.

6. Условия на провеждане

 

6.1. Организаторите осигуряват:

 

 • Хонорари за участниците в пленера – по 100 /сто/ лева на участник;
 • Място за нощувка на гостите в самостоятелни стаи в бунгала – с. Красен;
 • Храна /закуска, обяд и вечеря/ – във Филиповата кръчма в с. Красен;
 • Транспортни разходи на участниците до гр. Генерал Тошево или с. Красен в размер до 50 лева – срещу представени финансови документи;
 • Предложение на атрактивни за заснемане и творческа интерпретация места;
 • Транспорт от мястото за нощуване до отдалечените обекти в района, предложени за заснемане;
 • Уреждане на изложба от създадените художествените фотографии, в т. ч. се поемат разходите по изработването на материалите.
 • Реклама на сайта на Община Генерал Тошево http://www.org, в местни и национални медии и свързаните с пленера издания;
 • Издаване на каталог на изложбата – в последствие.

 

6.2. Участниците се ангажират:

 • Да приемат статута на пленера, имащ равностойността на договор, и на негово основание да сключат с организаторите индивидуални граждански договори за участието си в пленера;
 • Да работят по зададената тема в свободна творческа интерпретация и без жанрова насоченост.
 • Да осигурят сами техниката и материалите си за работа;
 • Да предоставят безвъзмездно на организаторите най-малко по 10 /десет/ художествени фотографии за експониране на заключителната изложба;
 • Да предоставят безвъзмездно на организаторите авторските права върху фотографиите с цел последващи публикации на предоставените творби в рекламни материали, каталози и/или самостоятелен сборник;
 • Спонсорите на пленера получават реклама в свързаните с него материали, издания и публикации.