ВТОРА ДАТА ЗА ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД

0
607

Във връзка с обявената есенна ваканция от 29 октомври до  ноември за всички ученици в страната, Административният съд в Добрич обявява втора дата за Ден на отворените врати. Тя ще е на 21 ноември от 9 до 16 часа. В тази връзка се удължава и срокът за представяне на есета – до 11 ноември. Награждаването ще се състои на 21 ноември от 11.30 часа.
Програмата за Деня на отворени врати предвижда разглеждане на работните помещения – деловодство, кабинети и съдебни зали на Административен съд – Добрич и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно – административни услуги и информация, запознаване със структурата на съдебната система, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Административен съд – Добрич, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала. Ще се проведе среща на административния ръководител на съда с граждани, ученици от училища и др. посетители, който ги запознава със структурата на съда. Желаещите ученици могат да посетят съдебната зала и да присъстват на съдебен процес по административни дела.

Ще бъде дадена пресконференция за стартиране на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2016 – 2017 г. Представяне на темите на лекциите, включени в образователната програма. Ще бъде обявен и стартът на образователната програма с изнасяне на лекция на тема: “Професия “съдия” и запознаване със статута на магистратите. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател”. (Как се става съдия – изисквания според Закона за съдебната власт. Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България). Лектор ще бъде Красимира Иванова – административен ръководител на Административен съд – Добрич. През целия ден ще има свободен достъп до канцелариите на съда. НДТ