От утре, 2 ноември, всички ученици в Добрич преминават на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/. Дистанционното обучение засега е само до петък, 5 ноември, а присъственото обучение е преустановено във  връзка със заповед на министъра на образованието и науката на акад. Николай Денков от 20 октомври – за достигната заболеваемост от над 750 на 100 000 души. Обучението се осъществява синхронно чрез онлайн провеждане на часовете в Microsoft Teams по всички учебни предмети. Часовете се провеждат по утвърденото седмично разписание и по посочен за различните училища часови график.

Всички училища в Добрич в петък имаха готовност да преминат в ОРЕС на принципа 50/50 – половината от учениците присъствено, останалите – в ОРЕС. При надхвърляне обаче на бройката от 750 на 100 000 души, се издава заповед за ОРЕС за всички ученици. НДТ