Във връзка с регистрирани случаи на Западнонилска треска (ЗНТ), разпоредени мерки по засилване на надзора и контрола на заболяването и превантивни мерки за предпазване от ухапване от комари, от РЗИ – Добрич, разпратиха специално съобшение, което чрез медиите, да стане достояние на хората от населените места на Добричка област

ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Към 25.08.2019 г. в Министерството на здравеопазването са съобщени 5 лабораторно потвърдени случая на Западнонилска треска, като един от случаите е вносен, а 4 са с анамнестични данни за ухапване от комари в страната, по местоживеене.

На територията на област Добрич няма регистрирани случаи на Западнонилска треска.

В тази връзка с уведомително писмо до лечебните заведения е разпоредено предприемането и изпълнението на необходимите мерки:

 1. Снемане на насочена епидемиологична анамнеза на пациенти, пристигнали от заразени държави и на лица, развили фебрилитет или инфекции на централната нервна система след ухапване от комари, без ясна етиологична причина.
 2. При съмнение за инфекция с вируса на ЗНТ случаите да се диагностицират в Националната референтна лаборатория (НРЛ) по предавани с кърлежи инфекции, НЦЗПБ.
 3. Своевременно съобщаване в РЗИ – Добрич, отдел „Противоепидемичен контрол“ на всеки случай на заболял, съгласно разпоредбите на Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

 

ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО

 

Западнонилската треска е вирусна зоонозна инфекция с природноогнищен характер и трансмисивен механизъм на предаване – чрез ухапване от комари.

Резервоарите на вируса в природата са диви птици и животни. Хората се заразяват основно при ухапване от комар, но е възможно възникване на инфекция и при органна трансплантация и при преливане на кръв. Инкубационният период на заболяването варира между 3 и 14 дни.

Западнонилската треска обикновено протича леко или умерено тежко, с грипоподобни симптоми – температура, главоболие, отпадналост, възможна е и появата на обрив, увеличение на лимфните възли, както и смущения от страна на чревния тракт. При по – голяма част от заразените инфекцията може да протече безсимптомно. По – тежки неврологични форми на болестта като енцефалит, менингоенцефалит или менингит са редки, предимно при хора в напреднала възраст.

Лечението на заболяването е симптоматично. Няма ваксина срещу вируса на Западнонилската треска.

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

 

Най-важните превантивни мерки са насочени към максимално ограничаване на разпространението на комарите в населените места чрез провеждане на дезинсекционни мероприятия.

Мерките, които всеки може да приложи, трябва да бъдат ориентирани към предпазване от ухапване от комари. Много комари са най – активни при изгрев и здрач. Хората трябва да използват репеленти, както и да са с покрити части на тялото, когато са навън (дълги ръкави и крачоли на панталони). Замрежването на врати и прозорци на домовете, както и използването на уреди и препарати за домашна дезинсекция също е добра превантивна мярка.

Важно е да се намалят местата със застояла вода навън, тъй като тя е среда за размножаване на комарите – да не се оставят непокрити съдове с вода през летния сезон, достъпни за комарите.

Предпазните мерки са особено важни при възрастни и имунокомпрометирани лица при престой на открито и пътуване в заразени държави.

Лица, посетили рискови райони и развили посочените симптоми е уместно да потърсят медицинска помощ. 

Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА

Директор на Регионална здравна инспекция-Добрич

 

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
 3. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 4. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 5. БЪЛГАРИТЕ
 6. РИБОЛОВ
 7. ГЮВЕЧ
 8. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 9. България – Китай 中国保加利
 10. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
 11. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
 12. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
 13. ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА