Върховна касационна прокуратура /ВКП/ проверява имотите, придобити от Пламен Георгиев, председател на комисията за противодействие на корупцията /КПКОНПИ/, сина на Борислав Сарафов – директор на Националната следствена служба /НСлС/ и съпругата на Лозан Панов, председател на Върховна касационна прокуратура /ВКС/. Проверката е по разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров по реда на Закона за съдебната власт и е във връзка с публикации в медиите, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.

От там уточняват, че по материалите, касаещи Пламен Георгиев Димитров – твърдения за невярно деклариране на обстоятелства във връзка с придобит от него и съпругата му недвижим имот – апартамент в гр. София, както и твърдения за недоказаност на произхода на средствата за закупуването на този имот, ВКП възлага на ТД на НАП – София извършване на данъчни проверки на Пламен Димитров и на неговата съпруга, за определяне на задълженията им по ЗДДФЛ във връзка със съответствия между декларираните и/или получени доходи и имущественото им състояние в периода 2013 г. – 2018 г. ВКП изисква нотариалния акт за жилището, придобито от Пламен Димитров и съпругата му, описано в публикациите, а по реда на чл. 28 ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност – и копие от нотариалното дело за тази сделка. ВКП изисква и от банката – ипотекарен кредитор, цялата информация по кредитирането на покупко – продажбата, уточняват от прокуратурата.

По материалите, касаещи сина на директора на НСлС, както и директора на НСлС Борислав Сарафов – твърдения за това, че синът на директора на НСлС е придобил през 2018 г. и 2019 г. недвижими имоти на значителна стойност, без ясен произход на средствата за закупуването им, както и за това, че директорът на НСлС Борислав Сарафов не е обявил притежаването на такива суми в декларациите си пред Инспектората към ВСС, ВКП изпраща медийните публикации по компетентност на КПКОНПИ и възлага на ТД на НАП – София извършване на ревизия на физическо лице /на сина на Борислав Сарафов/, за определяне на съответствия между декларираните и получени доходи и имущественото му състояние в периода 2015 г. – 2018 г.

По материалите, касаещи придобиване на недвижим имот от търговско дружество с едноличен собственик на капитала съпругата на председателя на ВКС Лозан Панов – твърдения за нарушения във връзка със закупуването от “ГАНЕВА 2000” ЕООД на апартамент в гр. София, ул. “Елемаг”, в жилищна сграда ЕЛЕМАГ ДИПЛОМАТ, закупен от дружество “АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ”, както и по материалите с твърдения за конфликт на интереси на председателя на ВКС Лозан Панов /постъпил сигнал/, ВКП изпраща медийните публикации и сигнала по компетентност на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Освен това възлага на ТД на НАП – София извършване на данъчна проверка за установяване на факти и обстоятелства във връзка с придобиването и ползването на имот, описан в медийните публикации от “Ганева 2000” ЕООД. В рамките на данъчната проверка се разпорежда да се установи произходът на средствата за закупуване на имота, начинът на ползването му, както и спазването на данъчното законодателство във връзка с тази сделка.

Източник: БТА

loading...