Вецът убиец затрил Струма при Калища!

0
1408

Вецът убиец на язовир „Лобош” е довел до пълно обезрибяване на река Струма при село Калища! За случая ви информирахме в началото на месеца, когато в резултат на изпуснатата отровна утайка от дъното на водоема реката текна с цвят на мляко. Екип ихтиолози вече са направили изследвания на пораженията и съвсем скоро ще пуснат пълен и подробен доклад по темата. Те ни информираха, че реката е напълно обезрибена в участъка край село Калища, точно под язовира. Там нямало никакъв живот! По-надолу при Жабляно нашите приятели са констатирали наличие на кефали и съвсем малко мряна. Чак при Земен, след вливането на Треклянска река, вече имало достатъчно риба. В началото на октомври сигнализирахме, че вецът пуска утайки в Струма, макар че още тогава имаше заповед на министъра на околната среда и водите съоръжението да спре да работи, тъй като и преди това имаше сигнали за съсипването на Струма. Ще продължим да ви държим в течение на този важен проблем, който може да доведе до екологична катастрофа с непредвидими последствия!