„Младежки център“ – Добрич отново организира полезна среща – този път с млади хора в кв. “Рилци”. Бяха споделени идеи и информация, имаше спортни и творчески занимания и разбира се – забавления!

Събитието „Вашето днес“ на Младежкия център – Добрич включваше работилница, спортни предизвикателства, събиране на предложения за нови младежки инициативи и запознаване с дейностите по Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

loading...