КОЙ НАПИСА ТОЗИ ПРОЕКТ ЗА КОНСТИТУЦИЯ?

Кой написа тази Конституция, в която е отменено, че “България е демократична, правова и социална държава”?

Кой написа тази Конституция, в която са зачеркнати “общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост”?

Кой написа тази Конституция, в която липсва “върховният принцип за правата на личността, нейното достойнство и сигурност”?

Кой написа тази Конституция, в която на депутатите е отменен “основният им дълг – да пазят националното и държавното единство на България?”

Кой написа Конституцията, в която е сбъркан гербът на България?

Кой написа Конституцията, в която има понятието “Съдебен съвет на прокурорите”?

Кой написа Конституцията, в която с 31 депутати ще могат да се приемат закони, а с 80 – да се променя и приема Основният закон на държавата?

Кой написа Конституцията, в която депутатите сами ще си определят заплатите и това може да е и тайно?

 

Кой написа Конституцията, в която на пряко избирания президент са отнети права?

Кой написа Конституцията, в която главата “Основни права и задължения на гражданите” е сложена на опашката?

Кой написа Конституцията, в която няма нито ред за представителната демокрация?

Как с тази Конституция се дава властта на народа?

http://epicenter.bg/

loading...