ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 23.05.2022 г. от 11.00 ч. в Пресцентъра на БТА ще бъде представено четвъртото допълнено и разширено издание на книгата „Българите са в основата на човешката цивилизация“ с автор д-р. по социология и доктор на икономическите науки проф. Евгений Сачев,  издателство „Нитон“ – гр. Пловдив.

Тази книга е пореден сполучлив опит за разкриване истинската история на българския народ, на българската държава и на българската духовност и култура. За първи път на едно място са представени толкова много факти и доказателства в един систематизиран и увлекателен културономичен коментар, които разкриват нашата история като неделима част още от възникването на човешката цивилизация. Авторът в самото начало на книгата посочва, че това заглавие не е негово, а го е заимствал от такива безспорни държавници, политици, учени, общественици, като французите ген. Шарл. де Гол и Франсоа Митеран, италианския почетен президент Карло Чампи, бившия държавен секретар на САЩ Лорънс Игълбъргър, руския академик Дмитрий Лихачов, британския историк и дипломат сър Стивънсън Рънсиман, украинския академик Омелян Прицак и много други.

Тази книга убедително доказва, че: ние, българите, сме основали най-ранната държава не само в Европа; ние, българите, сме създатели на най-ранните писмени системи в света; ние, българите, сме сътворили архетиповете на първите монотеистични и културни системи; ние, българите, от всички народи през хилядолетията сме опазили и съхранили най-продължително време своето народностно име; ние, българите, първи от всички народи, сме поставили основите на научните знания и технологии. Ако трябва с една дума да се представят заслугите, приносите и достойнствата на нашите древни предци за формирането на човешката цивилизация, тя навярно щеше да бъде – „Първите“.

Тази книга следва традициите на нашите славни възрожденци и самоотвержени деятели за постигането на национално самоопределение, за защита на националните ни интереси и за просперитета на свидното ни Отечество.

Тази книга показва, че Миналото властва над Бъдещето, само ако живее в Настоящето.

Книгата е с размер размери 33.5 см / 23.5 см, дебелина 5.5 см, 860 стр; пълноцветна с твърди корици и футляр.

Теодора ЖЕЛЕВА

От НДТ изпълняваме желанието на проф. Сачев, че не малка част от книгата е писана и редактирана в курорта Албента, за което той благодари на изпълнителния директор на АД „Албена“ Красимир Станев.