Предвидено е да бъдат засадени около 200 фиданки, които са осигурени от Държавно горско стопанство – Добрич и от разсадника в с. Долина, община Добричка.

Дръвчета от вида явор, ясен, червен дъб, цер, рустифина и каталпа и ще бъдат посадени на 5 април в парка на с. Стефаново, край общински път между селата Стефаново и Стожер, в района на общински път в с. Плачидол. В залесителните акции ще участват кметът инж. Тошко Петков, кметският екип, служители от общинска администрация и ученици от общинските училища.

В парка на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец, персонала на дома и кмета на селото, заедно с домуващите там ще посадят 10 дръвчета.

Източник: www.dobrichonline.com