За създаването на условия за сигурност и безопасно движение  по алея „Дамба” в Балчик до 30 септември по крайбрежната алея се въвежда пропускателен режим през контролен пункт „Тих кът“, гласи кметска заповед. 

Изпълнението на режима се възлага на общинско предприятие „Благоустрояване и комунално стопанство“. 

Движение на автомобили, обслужващи търговските обекти, се разрешава до 10.00 часа. Със заповедта се забранява движението и паркирането на всички останали автомобили, включително и на такива на собственици (наематели) на търговски обекти. Еднократно пропускане на автомобили до хотелски комплекс „Реджина Мария“ се осъществява чрез телефонна връзка с рецепцията, а при сватбени тържества в района на „Двореца” през контролния пункт ще се допуска един автомобил.