Профилактични ехографски прегледи и клинични лабораторни изследвания ще бъдат извършени на лица от ромски произход в населените места с компактно ромско население на територията на община Добричка. Инициативата е в рамките на Националния план за действие за периода 2015-2020 г. – приоритет „Здравеопазване“, към Националната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Във връзка с дейностите, предвидени за 2020 г., е сключен договор между РЗИ-Добрич, и „ДКЦ II – Добрич“ ЕООД.

Предстоящите безплатни медицински прегледи за жители на община Добричка бяха и тема на разговора, който кметът на Община Добричка Соня Георгиева проведе с  управителя на „ДКЦ II – Добрич“ЕООД  д-р Валери Веселинов.

В момента се изготвят графиците с населените места, дните и часовете, в които ще се осъществяват прегледите. Определените дати ще бъдат публично оповестени.

Графиците ще бъдат представени в РЗИ-Добрич, заедно с имената на лекарите, които ще работят в ехографския кабинет и в мобилната лаборатория.

Община Добричка се ангажира със създаването на условия за осъществяване на профилактичните прегледи в селата, с осигуряването на достъп до техническите съоръжения за функционирането на мобилните кабинети.

Амбулаторните листи за проведените прегледи трябва да бъдат представени в РЗИ-Добрич, до 10.11.2020 г.

Красимира НИКОЛОВА

 

 

loading...