Регионална библиотека „Дора Габе“ реализира проект по договор с Министерството на културата, с помощта на който е осигурен безжичен достъп до интернет на база Wi-Fi технология във всички зони за свободен достъп на читателите.
Предоставяне на безжичен достъп до интернет на базата на технологията Wi-Fi /в читалните, заемните, обучителния център и интерактивната зала, библиотечните колекции, фоайета с обособени кътове за ползвателите/ дава възможност на читателите да ползват лични преносими компютри и мобилни устройства за достъп до информационни ресурси, възможност за ползване на услугите, предоставяни от глобалната мрежа, ученици и студенти ще имат възможност да развиват креативността си, да учат и творят заедно в групи с еднакви интереси в обособените зони.
loading...