Община Балчик спечели проект по Националния доверителен екофонд за закупуване на електромобил за нуждите на общинско предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство”. С новия автомобил ще се обслужва крайморската алея и прилежащите улици, съобщи Албена Иванова, кореспондент на Радио Варна. Прогнозната стойност на поръчката за избор на изпълнител ще бъде около 40 хиляди лева. Половината от парите ще бъдат осигурени от местния бюджет, съобщи заместник – кметът по устройство на територията Димитрин Димитров.

loading...