АЛБЕНА Е ДОМАКИН НА ГОДИШНАТА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

0
99

От 23 октомври курорта „Албена“ е домакин на Годишната среща на местните власти, организирана от НСОРБ. В работата на форума вземат участие кметове, председатели на общински съвети, съветници и ключови експерти от общините, представители на изпълнителната власт, партньори от страната и чужбина. Основните теми на обсъжданията са свързани с перспективите за развитието на общините,  проблемите, пред които се изправят местните власти, опита и поуките на отделни общини.

Програмата на събитията през тази година е фокусирана върху две важни за българските общини годишнини – 140 години от приемането на първия Закон за общините и градското управление и 15 години членство на България в ЕС.

Гости и участници в конференцията, посетена на ползите и поуките за общините от европейското членство на страната ни, са вицепремиерът по управление на еврофондовете Атанас Пеканов, министърът на земеделието Явор Гечев и депутатите от Европейския парламент Цветелина Пенкова и Андрей Новаков.

Кметът на Балчик – общината домакин, Николай Ангелов, откри форума, като в словото си призова своите колеги при срещи и в лични контакти да поставят въпроса за справедливото разпределение на публичните финанси.Ограничените възможности за приходи на общините ги поставят в унизителната позиция да молят за средства, които да инвестират в подобряване на живота по места.Общините нямат механизъм да компенсират повишените разходи в условия на нарастваща инфлация, подчерта Николай Ангелов. Местните власти се справят с редица ограничения, които най-често засягат капиталовите програми, подчерта той и призова колегите си за солидарност в настояването да бъде намерен ясен и прозрачен механизъм, който да даде глътка въздух за българските общини.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева постави акцент върху единството и съвместната работа в Националното сдружение – независимо от големината на общините и тяхното политическо представителство и го посочи като урок за мъдрост и зрялост. “Управлението на общините, основано на принципа на политическия плурализъм, може да бъде добър модел за народните представители. Общинските съвети са пример за демократична многопартийна система – няма общински съвет без избран председател, колкото и да са пъстри и разнообразни групите в тях. Поемайки отговорността за управление, всеки кмет и общински съветник загърбва партийната реторика и се ръководи единствено от интересите на местната общност. Надяваме се, че тази политическа мъдрост ще бъде проявена и на централно ниво и ще осигури на общините стабилен и силен партньор в лицето на държавата”, каза тя.

 

Явор Гечев, министър на земеделието: Гарантирани бюджети и в следващия програмен период

Министър Гечев информира за напредъка на преговорите по Стратегическия план за развитие на земеделието и земеделските райони и заложения в него много важен принцип на гарантираните бюджети за общините.

Стратегическият план е всичко, което ще се случва в земеделските райони в следващите години, каза той и съобщи, че са отстранени 405 отметки на Европейската комисия и допълнителните 105.Планът е готов и хората, и общините, трябва да го знаят. Министърът говори за предстоящото приемане на важни закони, които да осигурят изпълнението на проектите от новия програмен период. Трябва да се осигури законодателната база за прилагане на стратегическия план.

Програмата за развитие на селските райони никога не е била само за земеделските производители, общините са неразделна част от нея и тя предполага стандарт на живот в селските райони, каза министърът.

Засилен е обхватът на подхода Лидер и той ще се прилага многофондово през различните оперативни програми. Общият бюджет на средствата, които ще се влеят от другите фондове, е 2. 180 млн.

Стратегическият план отговаря на всички изисквания, но беше правен в период, в който нямаше енергийна криза, нито война. Трябва да се намери модел за малките общини, каза още министърът и предложи Министерството и НСОРБ да презентират заедно стратегическия план.

 

Вицепремиерът Атанас Пеканов: Партньорство е ключовата дума

„В рамките на два месеца от мандата на служебния кабинет вече са осигурени европейски средства в размер на над 14 милиарда лева по 7 официално одобрени програми. С националното съфинансиране от над 2,7 милиарда лева до 2027 г. България ще разполага с повече от 16 милиарда лева по линия на европейските фондове“, припомни вицепремиерът Атанас Пеканов по време на Годишната среща на местните властив Албена.

Той бе категоричен, че европейският ресурс е изключително важен, тъй като от една страна ще спомага българската икономика да наваксва изоставането в рамките на Европа и в същото време ще даде възможност публичните структури да могат да реагират на сериозни проблеми като превенцията и управлението на редица рискове – наводнения, свлачища, пожари.

Продължават преговорите по новата програма за регионално развитие. В основната си част те са финализирани, подчерта вицепремиерът, но към нея са интегрирани и плановете за справедлив преход. Новият политически контекст налага по-внимателно да бъдат договорени детайлите и демаркационните линии между приоритетите на Зелената сделка и гарантирането на енергийната независимост на страната.

Планът за възстановяване и устойчивост е насочен както към преодоляване на икономическите проблеми, вследствие на пандемията, но и към гарантиране на инвестиции за важни публични проекти. В период на „затягане на коланите“ публичните структури налагат много икономии и, обикновено, най-засегнати са планираните инвестиции, предвид техния дългосрочен хоризонт

Механизмът за възстановяване и устойчивост предвижда нов модел на работа и затова е важно всички заедно да търсим как най-добре проектите да бъдат реализирани, подчерта вицепремиерът Пеканов. Той обърна внимание на напредъка по процедурите, които най-пряко касаят общините и за които има висок обществен интерес. През ноември предстои да бъдат отворени поканите по първите от тях, свързани с енергийната ефективност на жилищни сгради и енергоспестяващо осветление.

 

Евродепутатите в разговор с общините

Цветелина Пенкова: Важна е активната комуникация с местните власти

Евродепутатът Цветелина Пенкова обърна внимание, че не само в България в публичното говорене въпросът за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд се свежда до разбирането за топлоизолация и се заменя с популярния термин „саниране“. Предвидените инвестиции, за които ще бъдат достъпни европейски средства, са свързани със сериозни ремонтни дейности в жилищните и публичните сгради, които в своя комплекс да осигурят значително намаляване на енергопотреблението.

В процес на подготовка е европейска директива, която да регламентира основните очаквания, целите на инвестициите в енергийна ефективност и критериите, на които трябва да отговарят одобрените проекти. Сред важните приоритети са осигуряване на финансова подкрепа за най-уязвимите и енергийно бедните, да бъде ефективно използван ресурса на институции извън системите на бюджетно финансиране, които да разработят механизми за подпомагане на гражданите по специално разработени схеми.

 

Андрей Новаков: НСОРБ да има представителство в Европейския праламент

Евродепутатът Андрей Новаков увери кметовете, че познава добре проблемите на общините, тъй като самият той е започнал кариерата си в община Благоевград. Той оцени високо работата на местните власти в период на кризи и постоянна смяна на правителства.

„Знам, че всеки кмет мрази две неща: празни приказки и спрени ПМС-та. В тези трудни времена котвата е Брюксел. Бюджетът ще става все по-голям, в момента е 165 млрд. евро, като все повече отиват за регионално развитие – над една трета“, каза той.Финансирането все повече ще бъде през финансови инструменти, управлявани от Брюксел, и българските общини ще трябва да се конкурират с европейските.

Евродепутатът говори за пропуснатите възможности за кандидатстване по европейски програми, заради сложната документация и тежка процедура. Решението, каза той, е местните власти да бъдат по-активни и на базата на своя опит в следващия програмен период дори да дадат текстове за регламенти.

Андрей Новаков направи предложение за представителство на НСОРБ в Европейския парламент, за да достигат новините по-бързо до местните власти, защото взетите в Брюксел решения трябва след няколко години да се прилагат на местно ниво.

 

Община Добрич е удостоена с Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

В рамките на годишната среща на местните власти в Албена, Община Добрич получи за пореден път Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Отличието бе връчено на кмета на Добрич Йордан Йорданов по време на форума. То се присъжда за постигнато високо качество на управлението в Общината и ангажираността й да прилага европейските принципи за добро управление. Наградата е и признание за реализиране на добри практики при изпълнение на публичните политики в общината.

НДТ