Дружеството набира персонал за сезон 2019 година,за следните позиции :

Хотел Заплата Ресторант: Заплата
Администратор 820 Готвач-бригадир 880
Отг.басейн 760 Сервитьор-бригадир 820
Хаускипинг мениджър 760 Сервитьор 760
Отг.мини бар 760 Барман 780
Камериерка 720 Пиколо-бар 690
Нощна камериерка 720 Пиколо ресторант 690
Холова камериерка 720 Готвач 820
Пиколо хотел 720 Пом.готвач 710
Общ работник 680 Сладкар 820
Чистач хотел 680 Пом.сладкар 710
Общ.работник ресторант 700
Чистач ресторант 700
Транжор 820
Пицар 820
Мияч 730

 

Работещите в „Албена“-АД  работят на сумирано работно време и получават освен трудовото си възнаграждение,като основна заплата и следните допълнителни опции:

  • сума за прослужено време/клас/;
  • социални придобивки-ваучери;
  • осигуряват се на цялото брутно възнаграждение за месеца /особено важно при регистрация на борсата по труда,ползване при необходимост на болничен/
  • платен годишен отпуск пропорционално на отработените месеци.
  • Безплатен транспорт

 Лице за контакт:Кремена Николаева тел.0885853275

                               Диана Вучкова –тел.0885853377