АИКБ НАСТОЯВА ЗА СПЕШНИ РЕФОРМИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

0
1007

На проведена среща с представители на Международния валутен фонд Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ за поред път представят опасенията си във връзка със ситуацията на пазара на труда работодателите.

Според бизнеса, има несъответствие на финансираните с държавни средства образователни програми в средните професионални и висшите училища, с реално необходимите на бизнеса професии, все по-острата липса на подготвени кадри в широк спектър професии, все по-ниското равнище на грамотност сред младите хора в страната и др. АИКБ счита, че спешно са необходими реформи в областта на професионалното и висшето образование и ориентиране на образованието към нуждите на бизнеса и настоява за спешни действия за повишаване броя на местата по държавна поръчка за ученици в професионалните училища по дефицитни, но непопулярни професии и специалности, както и отпускане на държавни стипендии за тях.
За пореден път АИКБ представи позицията си против административното определяне на минимална работна заплата /МРЗ/. Нарастването на МРЗ (с включен клас) изпреварва ръста на производителността на труда, договаряните по браншове минимални осигурителни доходи, както и ръста на средната работна заплата, като надвишава 50%, а в редица икономически дейности – дори 75% от нея. АИКБ настоява за нов подход при определянето на МРЗ за страната и предлага минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час, да се определят чрез бипартитно колективно договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални организации, които да се договарят по икономически дейности. Това ще замени договарянето на минималните осигурителни доходи (прагове). Национално представителните организации на работодателите предприеха реални действия в посока на спиране на договарянето на минималните осигурителни доходи. За целта те уведомиха правителството и социалните партньори от синдикатите, като изложиха в детайли своите аргументи срещу договарянето на минимални осигурителни доходи по досегашната процедура. НДТ