Добрич, 17 март /Юлияна Христова, БТА/
Административният съд в Добрич отмени предписания за безопасна експлоатация на язовири в община Добричка, издадени след проверка от комисия, назначена със заповед на областния управител.
За язовир “Златия-1”, който е бил инспектиран миналата есен, е установено, че е трайно сух, притокът на вода към него е прекъснат, но не е изведен от експлоатация, а е отдаден под наем като нива, която се обработва, посочва съдът. Комисията е дала предписания да се представи геодезическо заснемане на язовира, анализ за проводимостта на преливника, проект за възстановяване на язовирната стена и съоръженията към нея, да се почисти растителността, да се монтира нивомерна рейка и други като е определен краен срок 31 март 2021 година. Съдебният състав намира, че предписанията, които биха ангажирали значителен финансов ресурс на общината, могат да бъдат направени за работещ язовир, а не за обект, който не функционира.
Административният съд отменя предписания на областната комисия със срок до 31 март и за други язовири в Добричката община – “Фелдфебел Дянково”-1, “Смолница”-1, “Плачидол-1”, “Плачидол”-2.
Решенията могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд.

loading...