Автомат за прием на пластмасови бутилки и метални кенове монтират в Балчик

0
809

Автомат за събиране на пластмасови бутилки и метални кенове ще монтират в един от магазините на голяма хранителна верига  в страната в Балчик. За всяко предаване на количество отпадък от опаковки, автоматът ще издава системен бон, който ще може да бъде използван при покупка в обекта. Системата за разплащане е избрана, за да се стимулира екологосъобразното поведение на клиентите, обясняват от дружеството.

Автоматът ще бъде разположен в обособена зона от около 58 кв.м в самия търговски обект. Проведените тестове в реални условия показват, че за предаване на 1 брой опаковка и издаване на системен бон е необходимо време от около 10 секунди. Изчислено е, че за година капацитетът е около 70 тона. На площадката могат да бъдат събрани около 50 тона пластмасови бутилки и 20 тона метални кенове.

Автоматите ще бъдат програмирани да приемат опаковки от напитки с обем 0,2 до 3 литра, като ако отчете, че не е подходяща, ще я връща. Това ще се случва и ако в бутилката има течност. Когато отпадъчният продукт е подходящ, автоматът ще пристъпва към тест, като притиска силно бутилката или кенът. След това сортира спрямо цвят и вид и разпределя в съответен чувал в контейнерните отделения на автомата за различните фракции.

Събраните отпадъци от опаковки ще се транспортират към логистични центрове на дружеството, за които има издадени валидни документи за третиране.

Албена ИВАНОВА

https://bnr.bg