Това прави  22.6 на сто от БВП, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

През 2018 г. институционалният сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 2 149 млн. лв., или 2 на сто от БВП.

Излишъкът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 1 900 млн. лв., или 1.8 на сто от БВП.

Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 145 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ е реализирал излишък от 104 млн. лева.

Коментирай