„ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС И КУЛТУРА“  – АД

гр. Добрич, ул. „България“ № 3

ОТДАВА ПОД НАЕМ

свободни площи, както следва:

725 кв. м – първи етаж – бивш мебелен магазин

600 кв. м – втори етаж – бивш мебелен магазин

офиси и учебни зали

За информация: 058/655 620 и 0877/359 359

Коментирай