През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 43 жилища в тях и с 5 224 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 42 други сгради с 19 362 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях  намаляват съответно с 40.5, 34.0 и 21.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи ръст от 35.5%, а разгънатата им застроена площ е повече с 12.2% .

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 8.7%, докато жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 6.5 и 28.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства със 133.3%, а общата  им застроена площ – със 145.3%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Добрич е започнал строежът на 24 жилищни сгради с 34 жилища в тях и с 3 942 кв. м РЗП и на 17 други сгради с        12 370 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват със 7.7%, броят на жилищата в тях – със 17.1%, а общата им застроена площ – с 12.1%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран ръст със 183.3%, а тяхната РЗП е над три пъти повече.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 60.0%, жилищата в тях – със 70.0%, а разгънатата им застроена площ – с 8.3%. Броят на започнатите други видове сгради е без промяна, а  разгънатата им обща застроена площ намалява с 39.6%.

Илга ИВАНОВА      

        Главен експерт

        Отдел:Статистически изследвания – Добрич

 

 

Коментирай