Съдиите от Добрички съдебен район ще проведат годишно отчетно събрание на 21 март 2019 г., от 11.00 часа, в сградата на Съдебната палата в Добрич. Събранието ще протече под ръководството на председателя на Окръжен съд – Добрич Галатея Ханджиева. По време на форума тя ще представи отчетен доклад за дейността на Окръжния съд и  Районните съдилища в Добрич, Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Тервел през изминалата 2018 година. Ще бъдат изнесени данни за постъпилите дела, сроковете за разглеждането им, средномесечната натовареност на магистратите и качеството на постановените съдебни актове.

Гост на събранието ще бъде председателят на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян. Покани за участие във форума са изпратени и до ръководителите на Административния съд, Окръжната прокуратура, ОД на МВР и Адвокатската колегия в Добрич.

 

Коментирай