ОТНОСНО: Обявяване на грипна епидемия на територията на Област Добрич 

През последната седмица в гр. Добрич нараства интензитетът на регистрираната  заболяемост от остри респираторни заболявания (ОРЗ).

За периода 31.12.2018г. – 06.01.2019г. в сентинелно наблюдаваните практики за първична медицинска помощ са регистрирани 18 заболели, заболяемост 21,28%оо.

За периода 07-13.01.2019г. – 73 заболели, заболяемост 86,30%оо;

За периода 14-20.01.2019г.  – 225 заболели от ОРЗ, заболяемост 265,99%оо.

Водещи с много високо ниво на заболяемост са възрастови групи 5-14г. (заболяемост 1191,65%оо и 0-4г. (заболяемост 868,35%оо).

Данните са регистрирани чрез Интернет базираната информационна  система за сентинелен надзор на грип и ОРЗ в България.

Осигурени са проби от амбулаторно прегледани пациенти в сентинелно наблюдаваните лечебни заведения за изследване в Националната референтна лаборатория.

На 21.01.2019г. е проведено заседание на Регионалния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ с цел оценка на ситуацията в областта по отношение разпространение на Грип и ОРЗ и обсъждане и предприемане на конкретни противоепидемични мерки.

Обсъдена е предоставената информация от лечебните заведения в областта и е отчетено увеличаване на броя на хоспитализираните пациенти по причина ОРЗ, пневмония и други усложнения, свързани с грипа, както и увеличаване на пациентите, потърсили медицинска помощ в Спешно отделение на МБАЛ – Добрич и ЦСМП-Добрич през последната седмица.

Обработена е информация от РУО – Добрич за отсъстващите ученици от учебни занятия и е отчетено увеличаване броя на отсъстващите ученици от училищата в областта (в 45% в училищата в областта отсъстват над 20% ученици поради ОРЗ).

Обсъдена е епидемичната обстановка в гр. Добрич и областта и поради регистрирана динамика в заболяемостта въз основа на получената информация от лечебните заведения по общини е  взето решение за обявяване на грипна епидемия, считано от 21.01.2019г.

С цел ограничаване епидемичното разпространение на инфекцията е разпоредено:

 1. Осигуряване на медицинското обслужване на тежко болните и по домовете.
 2. Болните с тежки форми на грип, с усложнения или с повишен риск от възникване на усложнения, поради наличие на придружаващи заболявания да се насочват за хоспитализация в лечебни заведения за болнична помощ.
 3. Преустановяване на профилактични прегледи и имунизации, плановите консултации на здрави бременни и кърмачета.
 4. Преустановяване на плановите операции в лечебните заведения.
 5. Преустановяване на посещенията в стационарите в лечебните заведения.
 6. Разкриване при необходимост на допълнителни кабинети за преглед на пациенти с грипоподобна симптоматика.
 7. Стриктно спазване на противоепидемичен и дезинфекционен режими в лечебните и детските заведения.
 8. Използване на лични предпазни средства при обслужване на болните в лечебните заведения.
 9. Създаване на необходимата организация в МБАЛ за увеличаване капацитета за прием на лица с диагноза грип и усложненията му.
 10. Да се спазват строго алгоритмите за поведение на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП при случай, съмнителен за грип и за поведение в лечебно заведение за болнична помощ.
 11. По време на грипна епидемия детските заведения продължават да работят с извършване на строг сутрешен филтър от медицинските специалисти, подпомагани от преподаватели и възпитатели, с цел недопускане на болни деца и заболели лица от персонала. Откритите болни деца се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа.
 12. До Началника на РУО – Добрич е изпратено становище на РЗИ – Добрич относно преустановяването на учебните занятия в училищата на територията на област Добрич за периода 21-25.01.2019г.

Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА

Директор на Регионална здравна инспекция-Добрич

Коментирай