През декември 2018 г. в област Добрич са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.4 хил., а на леглата – 5.1 хиляди. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване,  броят на стаите и леглата в тях нарастват съответно с 14.3, 20.1 и 25.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2018 г., е 14.5 хил., или с 31.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2018 г. се увеличават с 29.6% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 8.6 хиляди. От всички пренощували лица 65.3% са българи. Пренощувалите чужденци са 2.3 хиляди. Чуждестранните туристи, посетили област Добрич, са предимно от Румъния (74.7%), Руската федерация (7.2%) и Украйна (3.2%).

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2018 г. се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение със същия период на 2017 г., като достига 9.6%.

Приходите от нощувки през декември 2018 г. достигат 1 028.7 хил. лв., като приходите от български граждани са 61.1% от всички приходи, а от чужди граждани – 38.9%.

Илга Иванова      

        Главен експерт

        Отдел:Статистически изследвания – Добрич

 

Коментирай