Общинският съвет на община Добричка гласува годишната финансова рамка да достигне близо 23 207 000 лева, като част от ресурса – 4 405 000 лева, е преходен остатък от 2018-а.
Новата инвестиционна програма на общината надхвърля 3 073 000 лева. Кметската управа предвижда повечето средства да бъдат изразходвани за видеонаблюдение, преасфалтиране на отсечки, обновяване на уличното осветление в селищата. През годината ще започне преустройството на сграда в село Опанец в Център от семеен тип за настаняване на хора с деменция. Стара училищна сграда в село Стефан Караджа ще бъде превърната в детска градина.
Най-много средства от новия бюджет – близо 8 219 000 лева, общината ще вложи в образованието, като със собствени средства ще продължи да финансира маломерни и слети паралелки поради недостига на ученици. В социалната сфера най-голям ресурс е предвиден за работата на домашния социален патронаж, който обслужва 500 потребители, и за Дома за възрастни хора с деменция./БТА

Коментирай