З К П У „21 ви ВЕК” с.Владимирово, обл.Добричка

П  О  К  А  Н  А

Управителният съвет на ЗКПУ „21-ви ВЕК” с .Владимирово, свиква годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 18.05.2019г. от 09 часа  в стола на кооперацията в с.Владимирово, общ. Добричка, обл. Добрич

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Приемане на нови и освобождаване на досегашни член кооператори.

Докладва: Й. Георгиева

 1. Отчетен доклад за работата на УС на ЗКПУ „21-ви Век” с. Владимирово за 2018 год.

Докладва: Председателя на ЗКПУ

 1. Отчетен доклад на КС на ЗКПУ „21-ви Век”за 2018г.

Докладва:      Председателя на КС

 1. Приемане и одобряване на ГФО на кооперацията за 2018г – одиторски доклад.

Докладва:           Гл. счетоводител

 1. Вземане на решение за даване на правомощия на УС да сключва договори с ДФ „Земеделие” и други кредитни институции.

Докладва: Председателя на ЗКПУ

 1. Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същата дата и място от 10.00 часа.

За член-кооператорите от град Варна е организиран  превоз с автобус  от 8.00 часа  от автогара  гр.Варна и 8.30 часа от автогара Добрич за член-кооператори от гр.Добрич.

 

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 4. БЪЛГАРИТЕ
 5. РИБОЛОВ
 6. ГЮВЕЧ
 7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 8.  България – Китай 中国-保加利
 1. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST

 

 1. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
 2. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
 3. ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА

 

Коментирай