През последната седмица в гр. Добрич намалява интензитетът на регистрираната  заболяемост от остри респираторни заболявания (ОРЗ).

За периода 14-20.01.2019г. – 225 заболели от ОРЗ, заболяемост 265,99%оо.

За периода 21.01.2019г. – 27.01.2019 г. в сентинелно наблюдаваните практики за първична медицинска помощ са регистрирани 181 заболели, заболяемост 213,97%оо.

За периода 28.01-03.02.2019г. – 125 заболели, заболяемост 147,77%оо;

Данните са регистрирани чрез Интернет базираната информационна система за сентинелен надзор на грип и ОРЗ в България.

По данни на лечебните заведения е намалял потокът на прегледаните и хоспитализираните пациенти с ОРЗ и грип.

Със Заповед № РД-01-20/04.02.2019 г. на Директора на РЗИ-Добрич е отменена грипната епидемия на територията на Област Добрич, разпоредена със Заповед РД-01-16/25.01.2019г., считано от 05.02.2019 г.

Със Заповед на Директора на РЗИ-Добрич допълнително е разпоредено следното:

  1. На лечебните заведения за болнична помощ в областта: да продължи предоставянето в РЗИ-Добрич на обобщена седмична информация за хоспитализирани и починали от ОРЗ, грип и усложнения след преболедуване от лечебните заведения за болнична помощ в областта.
  2. На всички лечебни заведения в областта: да спазват строго алгоритмите за поведение в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ при случай, съмнителен за грип.
  3. На медицинските специалисти от детските заведения: да спазват Наредба № 3 от 5 февруари 2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18 ноември 2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и да провеждат ефективно ежедневно наблюдение и контрол на здравословното състояние на децата, съгласно изискванията.

 

 

 

Коментирай