Вчера се състоя публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 г. на най-голямата по територия българска община – Добричка. Обширната територия с многобройни кметства наложи то да се  проведе на три отделни етапа, като най-важната бе с участието на  кметове, кметски намесници и общински съветници.

Проектът на бюджет за 2019 г . на Добричка община възлиза на сумата 23 206 695 лева. Според кмета на общината инж. Тошко Петков той е предпоставка за стабилно развитие, разбира се, с недостиг на определени средства, за да реализират повечето искания на кметовете и населението.

Кметът Тошко Петков представи прокта за бюджета. В него се отбелязва, че приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на  11 219 446 лева, като преходният остатък от 2018 година е  1 606 961 лева. Общата субсидия е 9 612 485 лева, а планираните приходи от местни дейности – 10 164 649 лева. Целевата субсидия за  капиталови разходи възлиза на 1 822 600 лева.
Голяма сума  от средства е предвидена  за функция „Образование” – 8 112 880 лева, сподели кметът Петков. Както се очакваше, парите за образователни дейности са завишени, заради  предвидено  увеличение на заплатите  на педагогическия персонал с 20% и на непедагогическия – с 10%. Повече средства са заложени и за храненето на децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас.
В частта за административните разходи – общинска администрация, председател на Общинския съвет, общински съветници, е заложена в сумата от 4 060 300 лева.

2 205 913 лева са предвидените  за жилищно строителство, БКС и опазване на  околната среда.
Дейностите по социалното осигуряване са  обезпечени с 1 368 864 лева.
За ремонт, поддържане  и изграждане на пътна мрежа , транспортни дейности и други икономически такива сумата, която ще се  разходва, е 1 415 492 лева. Здравеопазването е обезпечено с 469 473 лева. В тази сума са включени средства за издръжка на девет здравни кабинета  в учебните заведения, както и четири здравни медиатори.

По-късно се проведе срещата с граждани, представители на сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината, която премина доста бурно с аргументиране на нуждите за промени в проекта.

Като че ли в най-благоприятна среда премина третият етап на обсъждането –  с директори на училища, детски градини и с читалищни секретари от общината.Това бе очаквано поради увеличаването на държавната субсидия за издръжката на образованието.

Трябва да кажем, че в помощ на окончателното сформиране на общинския бюджет ръководството на общината предвиди мнения и предложения да могат да се представят  и в информационния център на общината, както и на електронен адрес [email protected]. Срокът изтича днес. Заявено бе, че за постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъдат съставени протоколи, които са неразделна част от проекта на общинския бюджет при разглеждането му на предстаящото редовно заседание на Общинския съвет.

Дарик радио, Радио Добруджа, НДТ

Коментирай