Домакин на форума, събрал бизнес, научна общност, местна и централна власт е областният управител на област Варна

Областният управител Красимир Кирилов участва вчера в регионална среща във Варна. Поканени от домакина – областния управител Стоян Пасев, бяха представители на академичната общност, на работодателски организации, кметове от област Варна, както и областните управители на Добрич и Търговище. Регионалната среща е във връзка с изпълнение на Плана за действие по Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 /ИСИС/ за 2019 г. Тематичната област е „Мехатроника и чисти технологии“. Целта на форума е да се чуе мнението на заинтересованите страни от четворната спирала, включваща бизнес-научна/академична общност – местна/централна власт – гражданско общество.

Участие в регионалната среща взе Елиза Геруси, представител на Съвместния изследователски център /JRC/ към ЕК. Тя има готовност да окаже експертна помощ на участниците, като част от проекта “Подкрепа за растежа и управлението на регионите, чието развитие изостава, фаза 2”, изпълняван от JRC от септември 2018 г., съвместно с Министерство на икономиката.

 

Коментирай