?????????????

Съобщение

Настоятелството на НЧ „Добрич-2017“ се обръща към живущите в кв. Дружба.

Съобразно санитарните норми ще пръскаме против вредители.

Умоляваме гражданите да не влизат в двора на бившото СОУ „Д. Габе“ през уикенда.

В понеделник занятията продължават по утвърдения график.

Н. Нейчев

Коментирай