Тя е на шестнадесет години, от три рисува в Школата по изобразително изкуство в Младежкия център в Добрич. Тя е Неда Колева, млад, бързоразвиващ се
талант с изявен професионализъм – така я определя нейният ръководител Кирил Петров. Изложбата на младата авторка включва рисунка, акварел и графика и е експонирана във фоайето на Младежки център – Добрич.

Коментирай