О  Б  Я  В  Я  В  А

 

на основание гл.VІІІ чл.78 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество търг с тайно наддаване за отдаване под наем на офиси и снек-бар в сградата на  „Жилфонд-инвест”ЕООД ул.”Ген.Киселов” №1 гр.Добрич

 

Търгът ще се проведе на 14.08.2019г. от 9.00 часа в зала 601 на “Жилфонд-инвест” ЕООД ул.”Ген Киселов” №1 град Добрич. Цената на тръжната документация е 20,00 лв. /без ДДС/ и може да се закупи в стая 306 до 12.08.2019г. Краен срок за внасяне на депозита – до 16.00 часа на 13.08.2019г.

Задължително условие за кандидатите, участващи в търга за наемане на обект т.15 – снек-бар, е извършването за собствена сметка на неотложни строителни и монтажни работи /СМР/ до края на 2019г., както следва:

 • Подмяна на аспирация кухня – извеждане над покрива на сградата;
 • Подмяна кухненски плотове;
 • Подмяна на мивки в миялно помещение;
 • Нова настилка в миялно помещение и подмяна на ВиК инсталация;
 • Смяна на дървена дограма с РVС в топла кухня;
 • Ремонт на WC – подмяна дървени врати с РVС, ремонт таван, боядисване;

Изброените  СМР са крайно необходими  за бъдещата нормална експлоатация на обекта и ще бъдат заложени  в договора за наем.

За допълнителна информация тел. 058 602 565.

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 4. БЪЛГАРИТЕ
 5. РИБОЛОВ
 6. ГЮВЕЧ
 7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 8. България – Китай 中国保加利
 9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
Коментирай