През януари 2019 г. в област Добрич са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.9 хил., а на леглата – 4.1 хиляди. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 2.5%, а броят на стаите и леглата в тях намаляват съответно с 6.4 и 4.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2019 г., е 8.7 хил., или с 3.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2019 г. се увеличават с 14.6% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 4.8 хиляди. От всички пренощували лица 68.5% са българи, като по-голямата част от тях (50.2%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди. Пренощувалите чужденци са 1.5 хиляди. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (78.5%), Руската федерация (7.0%) и Турция  (3.5%).

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2019 г. се увеличава с 0.5 процентни пункта в сравнение със същия период на 2018 г., като достига 7.1%.

Приходите от нощувки през януари 2019 г. достигат 464.6 хил. лв., като приходите от български граждани са 66.2% от всички приходи, а от чужди граждани – 33.8%.

Илга ИВАНОВА      

        Главен експерт

        Отдел:Статистически изследвания – Добрич

  1. ДОБРУДЖАНЦИ
  2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
  3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
  4. БЪЛГАРИТЕ
  5. РИБОЛОВ
  6. ГЮВЕЧ
  7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
  8. България – Китай 中国保加利
  9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
Коментирай