Бюрото по труда град Добрич започва прием на заявления за безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Безработните лица, които искат да се обучават и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професии:

  • „Администратор в хотелиерството” – общо 20 лица
  • „Сервитьор-барман” – общо 20 лица

„Готвач” – общо 20 лица

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности: „Подобряване на комуникативните умения за работа с клиенти”, „Повишаване на самоконтрола и правилното управление на времето при извършване на трудовите задачи”

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда, попадащи в една от следните групи:

  • Безработни младежи до 29г.;
  • Продължително безработни лица;
  • Безработни над 50-годишна възраст
  • Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование
  • Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица

Курсовете ще се проведат в периода април-юни, като групите ще стартират от 01.04.2019г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Добрич.

Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по Проект „Предизвикателства”, реализиран от Агенция по заетостта в партньорство с АИКБ. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.

Необходимо е безработните да представят копие на  документ за завършен клас или   степен на образование и копие на документ за придобита квалификация. Срокът за подаване на заявления за обучение е до 22.03.2019г.

Коментирай